Anatomia Esbatu: Żywioły

Cztery żywioły, Ziemia, Powietrze, Ogień i Woda, przedstawiają podstawowe elementy składowe natury, a dokładniej – tego, jak postrzegamy naturę. Przypisujemy je czterem częściom kręgu, co reprezentuje kolejne etapy cyklu tworzenia:

POWIETRZE
przedstawia poczęcie lub zauważenie nowej idei, ziarno
wiedzy, wolność wyboru dalszej drogi.
OGIEŃ
to pragnienie lub Wola by idea zaistniała, poruszająca siła
życiowa, pierwiastek zmiany i przetworzenia.
WODA
to wytrwałość i odwaga potrzebne do wytrzymania długiego okresu
ciąży, bycia tym, co wspiera i karmi.
ZIEMIA
to żywioł narodzin, tutaj pierwotna Idea krystalizuje się
i przybiera formę materialną, stając się trwałą podstawą dla
następnej idei.

Często, choć nie zawsze, uważa się Powietrze i Ogień za żywioły męskie, a Wodę i Ziemię zazwyczaj za żeńskie. Może to wynikać ze spostrzeżenia, że wpływ męski jest niezbędny jedynie w najwcześniejszych momentach tworzenia życia, podczas gdy wpływ żeński musi trwać przez okres o wiele dłuższy.

Powietrze łączy się z wiedzą i intelektem, oraz sprawami z tym związanymi: postrzeganiem, myśleniem analitycznym, porozumiewaniem się, pamięcią. Uczucia Powietrza to stan rozmarzenia; intensywna koncentracja na trudnym problemie; podziwianie abstrakcyjnej elegancji matematycznej formuły, umiejętności artysty lub wspaniałego opanowania rzemiosła; również uczucie dystansu i oderwania.

Ogień to najbardziej aktywny żywioł, przedstawiający wszelkie powody działania – Wolę tworzenia lub niszczenia, albo po prostu wstania i tańczenia. Ogniste uczucia są intensywne i gwałtowne, lecz zazwyczaj szybko mijają: pożądanie, gniew, radość, przerażenie. Bez Ognia, który popycha pozostałe żywioły, świat prawdopodobnie zamarłby w mało interesującym, niezmiennym stanie.

Woda to żywioł głębokich, długotrwałych uczuć, związany również z podświadomością. Miłość (trwała); smutek; odwaga by podążać trudną ścieżką, gdy końca nie widać; trwała wściekłość zrodzona z długiego cierpienia w milczeniu; i nadzieja którą wiecznie wzbudza zapomniana mądrość, ukryta głęboko w sercu, gdzie wciąż czeka dawna wiedza – to uczucia Wody. Kiedy wiesz, co masz robić, ale nie masz pojęcia skąd to wiesz, również jest to Woda.

Ziemia to najbardziej trwały żywioł, symbol ukończenia i sukcesu, oraz podstawy, na której buduje się przyszłość. Jest to również bezwładność, opór w stosunku do zmian, bycie upartym bez żadnych powodów. Uczucia Ziemi to między innymi poczucie bezpeczeństwa, zaufanie własnej sile, umiejętność całkowitego zignorowania pomniejszych irytujących wydarzeń, oraz pragnienie, by po prostu sobie usiąść i nic nie robić.

Tak więc różne jakości i idee są związane z każdym z Żywiołów. Oprócz jakości fizycznych, o jakich myślimy, istnieją też kolory sugerujące obrazy, są zwierzęta, są abstrakcyjne idee i jakości i zalety, a wszystko to tworzy złożoną sieć symboli, która czasem wydaje się całkowicie logiczna, a innym razem wygląda na beznadziejną, narzuconą z góry i sprzeczną. Nie martw się, jeśli wydaje się to nie mieć sensu, ponieważ w pewnych trybach postrzegania nie ma to sensu.

Niektóre związki Żywiołów

Żywioł POWIETRZE OGIEŃ WODA ZIEMIA
Kierunek świata Wschód Południe Zachód Północ
Kolor Żółty (wschód Słońca) Czerwony (Ogień, Krew) Niebieski (Woda) Zielony (Rośliny)
W naturze Wiatr,
Deszcz (=Nasienie),
Światło słoneczne,
Błyskawica
Płomień,
Gwiazdy,
Gorąco Słońca,
Wulkan
Morze
(=Łono), Księżyc,
Pływy (=Puls),
Rzeka
Płodna gleba,
Twardy kamień,
Lasy,
Pola
Zwierzę Człowiek,
Orzeł
Lew,
Smok
Orzeł(!),
Wąż
Byk,
Niedźwiedź
Duchy Sylfy Salamandry Ondyny Gnomy
Części ciała Oczy,
Gardło,
Mózg
Serce,
Lędźwia,
Pierś
Łono,
Piersi,
Kanaliki łzowe
Plecy,
Ramiona,
Nogi
Atrybuty Wizja,
Głos,
Wolność ruchu
Pasja,
Pożądanie,
Wola,
Pragnienie
Uczucie,
Refleksja,
Zdolność przystosowania się,
Receptywność
Siła,
Odporność,
Cierpliwość,
Płodność
Zaleta WIEDZIEĆ ŻĄDAĆ (WYRAŻAĆ WOLĘ) ŚMIEĆ (MIEĆ ODWAGĘ) MILCZEĆ

Patrz też

Podziel się ze znajomymi