Anatomia Esbatu: Krąg

Krąg pełni podwójną funkcję. Po pierwsze stanowi ochronę przed wrogimi lub rozpraszającymi niematerialnymi wpływami zewnętrznymi. Po drugie, a istotniejsze dla Czarownic, zawiera i skupia energie wzbudzane podczas rytuału. Krąg określa granice przestrzeni rytualnej: obwód kręgu zaznacza obszar przestrzeni na której skupia się nasza uwaga, a czas pomiędzy zakreślaniem i rozwiązaniem kręgu staje się czasem wyjątkowym.

Dzięki właściwościom ochronnym krąg tworzy bezpieczną przestrzeń, gdzie uczestnicy rytuału mogą być otwarci na otoczenie i mają zagwarantowane względnie małe zakłócenia powodowane przez zewnętrzne energie. Wspomaga to skupiającą funkcję kręgu i pozwala lepiej wzbudzać moc. Irytujące szczegóły środowiska fizycznego wciąż mogą przeszkadzać – jeśli na przykład sąsiedzi wezwą policję, albo jeśli tuż obok ktoś właśnie głośno rozmawia. Trzeba również pamiętać, że krąg nie osłania cię od innych wewnątrz kręgu; z tego właśnie powodu Prawo stanowi, że ludzie nie zgadzający się ze sobą nie mogą razem przebywać w kręgu. Zwyczajem jest zachowywanie w kręgu swego rodzaju pax templi – jeśli to możliwe, o wszelkich kłótniach należy na ten czas zapomnieć.

Należy też być świadomym, że wewnątrz ciebie samego mogą znajdować się części będące w konflikcie, co może odzwierciedlić się w dziwny sposób wewnątrz kręgu. Szczególnie istotna jest dobra technika uziemiania. Zawsze dobrze jest odczekać chwilę przed wstąpieniem do kręgu, aby się rozluźnić i zapomnieć o codziennych spięciach, odłożyć wszelkie zmartwienia i skupić swoje myśli i energię na tym, nad czym obecnie masz pracować.

Krąg przedstawia również cykliczną naturę rzeczywistości magicznej; rytuały odbywające się wewnątrz kręgu nie są odizolowanymi wydarzeniami, lecz powracającymi motywami mitycznymi, reprezentującymi ogólne rodzaje doświadczenia i oddziaływania wspólne w ludzkim życiu. Mówi się, że krąg jest umiejscowiony „pomiędzy światami”, tworząc pomost pomiędzy światem materialnym i tym zawierającym logikę symboli ze snów i mitów.

Patrz też

Podziel się ze znajomymi